Category archive

България - page 3

Овцеляване

в България
Овцеляване

Няма правописна грешка, става дума за оцеляването на овцете, а…

Отидете горе